ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

  • Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання
  • Формування вмінь користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм.